Victor Santacruz fotògraf de noces

Avís Legal

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informen que la web https://www.victorsantacruz.com (d’ara endavant, la “Web” o el “Lloc Web”) és Victor Santacruz, amb N.I.F. nº 47827517Y, amb domicili al Carrer Pitarra, 4. Palamós, Catalunya, Espanya.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts d’aquesta web, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Victor Santacruz, o a tercers que n’han autoritzat l’ús. Victor Santacruz presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i promoció. Victor Santacruz autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Queda restringit l’ús de qualsevol imatge o text d’aquesta web per a tercers no autoritzats. Victor Santacruz es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual.

Aquesta web ha estat dissenyada per Nitis Designs i programada per Daniel Olivares MKT.

CONDICIONS D’ÚS

​​L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i les condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi l’accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.